Quá cảnh:

Chúng tôi làm những gì tốt nhất cho hành khách để có thể nối chuyến đúng giờ.
Tất cả các khu vực ga ở phía Nam sân bay Sheremetyevo được liên kết bởi đường dành riêng cho người đi bộ.

qua-canh

Các con đường giữa các ga này tạo nên sự thoải mái nhất cho các hành khác quá cảnh nhằm tiết kiệm thời gian cho việc trung chuyển từ ga này tới các ga khác.
Để thực hiện việc nối chuyến được tiện lợi hơn, vui lòng đọc các thông tin sau đây về các ga của sân bay Sheremetyevo.

Hành khách đến ga Sheremetyevo-D

 1. Hành khách trên các chuyến bay quốc tế đến ga Sheremetyevo-D,  khởi hành trên các chuyến bay quốc tế từ ga Sheremetyevo-D. Thời gian nối chuyến tối thiểu – 50 phút.
Từ cầu thông hành, bạn cần đi theo biển chỉ dẫn tới các quầy nối chuyến và làm check in cho chuyến bay tiếp theo của bạn (nếu bạn không nhận được một thẻ lên máy bay cho hành trình bay nối chuyến tại điểm khởi hành). Sau đó đi qua cổng kiểm tra hộ chiếu và an ninh, đi thang máy hay đi xuống cầu thang đến tầng thứ ba và tiến về phía cửa lên máy bay.
Nếu bạn di chuyển từ máy bay đến ga bằng xe buýt, bạn cần đi thang cuốn lên đến quầy chuyển tiếp và sau đó làm theo các bước được mô tả ở trên. 

2. Hành khách trên các chuyến bay quốc tế đến ga Sheremetyevo-D,  khởi hành trên các chuyến bay nội địa từ ga Sheremetyevo-D. Thời gian nối chuyến tối thiểu – 1 giờ 10 phút.
Từ cầu thông hành, bạn cần đến sảnh tiếp đón hành khác, đi qua cổng kiểm tra hộ chiếu. Nếu hành lý của bạn chỉ được kiểm tra đến Mosscow, bạn cần phải tiếp nhận lại hành lý (xem Quy định về hành lý cho Hành khách quá cảnh). Sau đó, Đi theo biển chỉ dẫn “domestic flights transfer” (chuyển tiếp các chuyến bay nội địa) đến các khu vực nối chuyến (lối vào nằm gần băng chuyền hành lý số 5). Sau khi qua cổng kiểm tra hải quan, bạn cần phải check in cho chuyến bay tiếp theo của bạn và kiểm tra hành lý tại quầy check-in. Sau đó đi lên sảnh khởi hành trên tầng ba, đi qua kiểm soát an ninh (lối vào nằm giữa quầy check in số 15 và 16) và tiến về phía cửa lên máy bay.
Nếu bạn di chuyển từ máy bay đến ga bằng xe buýt, bạn cần phải đi thang cuốn lên đến quầy chuyển tiếp và sau đó làm theo các bước được mô tả ở trên.

3. Hành khách trên các chuyến bay nội địa đến ga Sheremetyevo-D, khởi hành trên các chuyến bay quốc tế từ ga Sheremetyevo-D. Thời gian nối chuyến tối thiểu – 1h.
Từ cầu thông hành, bạn cần phải làm theo các biển chỉ dẫn đến sảnh tiếp đón và khu vực tiếp nhận hành lý. Nếu hành lý của bạn chỉ được kiểm tra đến Mosscow, bạn cần phải tiếp nhận lại hành lý. Sau khi qua cổng kiểm soát hải quan (lối vào nằm đối diện băng chuyền hành lý số 4), xin vui lòng liên hệ với nhân viên ở các quầy nối chuyến bay quốc tế để check in và kiểm tra hành lý của bạn cho các chuyến bay tiếp theo.   
Sau khi check in và kiểm tra hành lý, bạn cần theo các biển chỉ dẫn  “departures, international airlines”(điểm khởi hành, các chuyến bay quốc tế) Đi thang máy lên đến tầng thứ ba, đi qua cổng kiểm tra hộ chiếu và an ninh và tiến về phía cửa lên máy bay.   

4. Hành khách trên các chuyến bay nội địa đến ga Sheremetyevo-D, khởi hành trên các chuyến bay nội địa từ ga Sheremetyevo-D. Thời gian nối chuyến tối thiểu – 50 phút.   
Từ cầu thông hành, bạn cần đi theo các biển chỉ dẫn đến quầy nối chuyến và check in cho chuyến bay tiếp theo (nếu bạn không nhận được một thẻ lên máy bay cho hành trình bay nối chuyến tại điểm khởi hành). Sau đó đi qua kiểm soát an ninh, đi thang máy xuống tầng thứ ba và tiến về phía cửa lên máy bay.
Nếu bạn di chuyển từ máy bay đến ga bằng xe buýt, bạn cần tới quầy chuyển tiếp ở cùng tầng và sau đó đến tầng thứ ba, sau đó làm theo các bước được mô tả ở trên.

5. Hành khách trên các chuyến bay quốc tế đến ga Sheremetyevo-D, khởi hành trên các chuyến bay quốc tế từ ga Sheremetyevo-F. Thời gian nối chuyến tối thiểu – 1h. 10 phút. 
Từ cầu thông hành, bạn cần theo các biển chỉ dẫn cho quầy chuyển tiếp và check in cho chuyến bay tiếp theo (nếu bạn không nhận được một thẻ lên máy bay cho hành trình bay nối chuyến tại điểm khởi hành). Sau đó đi qua cổng kiểm tra hộ chiếu và an ninh.  
Để đến cổng khởi hành của bạn tại Terminal F, tới các hành lang giữa các ga D, E, F (lối vào đối diện lối ra số 32 trong Ga D). Việc đó sẽ không mất nhiều hơn 10-15 phút với tốc độ vừa phải.  
Nếu bạn di chuyển từ máy bay đến ga bằng xe buýt, bạn cần phải thang cuốn lên điểm chuyển tiếp và sau đó làm theo các bước được mô tả ở trên.  

6. Hành khách trên các chuyến bay nội địa đến ga Sheremetyevo-D, khởi hành trên các chuyến bay quốc tế từ ga Sheremetyevo-F. Thời gian nối chuyến tối thiểu – 1h. 20 phút.   
Từ cầu thông hành, bạn cần đi đến sảnh tiếp đón. Nếu hành lý của bạn chỉ được kiểm tra đến Mosscow, bạn cần phải tiếp nhận lại hành lý (xem Quy định về hành lý cho Hành khách quá cảnh). Sau khi qua cổng kiểm tra hải quan (lối vào đối diện băng chuyền hành lý số 4), xin vui lòng liên hệ với nhân viên ở các quầy chuyển tiếp các chuyến bay quốc tế để chech in và kiểm tra hành lý của bạn cho các chuyến bay tiếp theo. Sau đó, đi thang máy đến sảnh khởi hành trên tầng ba, ngay phía bên phải, bạn sẽ thấy những lối đi cho người đi bộ kết nối ga D tới ga E và F. Việc đó sẽ không mất nhiều hơn 10-15 phút với tốc độ vừa phải.  
Nếu bạn di chuyển từ máy bay đến ga bằng xe buýt, bạn cần phải đi xuống khu vực tiếp nhận hành lý trong sảnh tiếp đón và sau đó làm theo các bước được mô tả ở trên.

Hành khách đến ga Sheremetyevo-F

1. Hành khách trên các chuyến bay quốc tế đến ga Sheremetyevo-F,  khởi hành trên các chuyến bay quốc tế từ ga Sheremetyevo-F. Thời gian nối chuyến tối thiểu – 50 phút.
Từ cầu thông hành, bạn cần theo biển chỉ dẫn tới quầy chuyển tiếp (nằm trong cùng một tầng) và check in cho chuyến bay tiếp theo của bạn (nếu bạn không nhận được một thẻ lên máy bay cho hành trình bay nối chuyến tại điểm khởi hành) .  
Sau đó đi qua kiểm tra hộ chiếu và an ninh và tiến về phía cửa lên máy bay.
Nếu bạn di chuyển từ máy bay đến ga bằng xe buýt, bạn cần phải đi lên một tầng và tới khu vực dịch vụ chuyển tiếp hành khách, liên hệ với nhân viên dịch vụ quá cảnh, và làm theo hướng dẫn.

 
2. Hành khách trên các chuyến bay quốc tế đến ga Sheremetyevo-F,  khởi hành trên các chuyến bay quốc tế từ ga Sheremetyevo-D. Thời gian nối chuyến tối thiểu – 1h. 10 phút.  
Từ cầu thông hành, bạn cần đi theo biển chỉ dẫn “international airlines”(đường bay quốc tế) để tới quầy chuyển tiếp và check in cho chuyến bay tiếp theo (nếu bạn không nhận được một thẻ lên máy bay cho hành trình bay nối chuyến tại điểm khởi hành).     
Sau đó đi qua cổng kiểm soát hộ chiếu và an ninh. Để đến cổng khởi hành trong ga D, sử dụng hành lang cho người đi bộ và làm theo bảng chỉ dẫn tới ga D. Việc đó sẽ không mất nhiều hơn 10-15 phút với tốc độ vừa phải.  
Nếu bạn di chuyển từ máy bay đến ga bằng xe buýt, bạn cần phải đi lên một tầng và tới khu vực dịch vụ chuyển tiếp hành khách, và làm theo hướng dẫn.  

3. Hành khách trên các chuyến bay quốc tế đến ga Sheremetyevo-F,  khởi hành trên các chuyến bay nội địa từ ga Sheremetyevo-F. Thời gian nối chuyến tối thiểu – 1h. 20 phút.   
Từ cầu thông hành, bạn đi bộ đến sảnh tiếp đón, đi xuống cầu thang và tiến hành kiểm tra hộ chiếu. Nếu hành lý của bạn chỉ được kiểm tra đến Mosscow, bạn cần phải tiếp nhận lại hành lý (xem Quy định về hành lý cho Hành khách quá cảnh). Sau đó, đi thang cuốn hay thang máy lên đến sảnh khởi hành ở tầng thứ hai, ở phía bên trái, bạn sẽ thấy những lối đi cho người đi bộ kết nối ga F với ga E và D. . Việc đó sẽ không mất nhiều hơn 10-15 phút với tốc độ vừa phải. 
Bạn phải check in cho chuyến bay tiếp theo của bạn tại một trong những quầy check in các chuyến bay nội địa (nếu bạn không nhận được một thẻ lên máy bay cho hành trình bay nối chuyến tại điểm khởi hành). Để kiểm tra lại hành lý của bạn (nếu bạn có một thẻ lên máy bay hoặc bạn tự làm check in), hãy vui lòng sử dụng các quầy kiểm tra hành lý. Sau đó, bạn được yêu cầu đi qua cổng kiểm soát an ninh và tiến tới cổng khởi hành.
Nếu bạn di chuyển từ máy bay đến ga bằng xe buýt, bạn được yêu cầu phải đi qua cổng kiểm tra hộ chiếu và sau đó làm theo các bước được mô tả ở trên.       
Chú ý: nếu bạn tiếp tục hành trình của bạn thông qua hãng hàng không khác, xin vui lòng tới quầy của hãng hàng không đó khi check-in cho chuyến bay tiếp theo của bạn.        

Hành khách đến ga Sheremetyevo-E

1. Hành khách trên các chuyến bay quốc tế đến ga Sheremetyevo-E,  khởi hành trên các chuyến bay quốc tế từ ga Sheremetyevo-E. Thời gian nối chuyến tối thiểu – 50 phút. 
Từ cầu thông hành, bạn cần đi lên một tầng, theo biển chỉ dẫn “international airlines”(các đường bay quốc tế) tới quầy chuyển tiếp và chech in cho chuyến bay kế tiếp của bạn (nếu bạn không nhận được một thẻ lên máy bay cho hành trình bay nối chuyến tại điểm khởi hành).     
Sau đó đi qua cổng kiểm tra hộ chiếu và an ninh và tiến tới cổng lên máy bay.    
Nếu bạn di chuyển từ máy bay đến ga bằng xe buýt, bạn cần phải đi lên tầng hai, và sau đó làm theo các bước được mô tả ở trên.     

  2. Hành khách trên các chuyến bay quốc tế đến ga Sheremetyevo-E,  khởi hành trên các chuyến bay quốc tế từ ga Sheremetyevo-F. Thời gian nối chuyến tối thiểu – 1 giờ. 10 phút.    
Từ cầu thông hành, bạn cần đi lên một tầng, đi theo các biển chỉ dẫn tới quầy chuyển tiếp và check-in cho chuyến bay tiếp theo của bạn (nếu bạn không nhận được một thẻ lên máy bay cho hành trình bay nối chuyến tại điểm khởi hành). Sau đó đi qua cổng kiểm soát hộ chiếu và an ninh.       
Để tới cổng khởi hành của bạn trong ga F, đi qua cổng ra 41 trong Terminal E, đi thang máy hoặc thang cuốn xuống và tiến tới cổng lên máy bay .
Nếu bạn di chuyển từ máy bay đến ga bằng xe buýt, bạn cần đi lên tầng hai, và sau đó làm theo các bước được mô tả ở trên.   

    
3. Hành khách trên các chuyến bay quốc tế đến ga Sheremetyevo-E,  khởi hành trên các chuyến bay quốc tế từ ga Sheremetyevo-D. thời gian nối chuyến tối thiểu – 1 giờ. 10 phút.   
Từ cầu thông hành, bạn cần đi lên một tầng, đi theo các biển chỉ dẫn tới quầy chuyển tiếp và check-in cho chuyến bay tiếp theo của bạn (nếu bạn không nhận được một thẻ lên máy bay cho hành trình bay nối chuyến tại điểm khởi hành). Sau đó đi qua cổng kiểm tra hộ chiếu và an ninh.       
Để tới cổng khởi hành trong ga D, đến hành lang kết nối giữa các ga, đi tới cổng ra số 33 trong ga E, đi thang máy hoặc thang cuốn xuống và tiến tới cửa lên máy bay.
Nếu bạn di chuyển từ máy bay đến ga bằng xe buýt, bạn cần đi lên tầng hai, và sau đó làm theo các bước được mô tả ở trên. 

      
4. Hành khách trên các chuyến bay quốc tế đến ga Sheremetyevo-E,  khởi hành trên các chuyến bay nội địa từ ga Sheremetyevo-D. thời gian nối chuyến tối thiểu – 1 giờ. 20 phút.   
Từ cầu thông hành, bạn cần đi xuống một tầng và tiến hành kiểm tra hộ chiếu. Nếu hành lý của bạn chỉ được kiểm tra đến Mosscow, bạn cần phải tiếp nhận lại hành lý ( xem Quy định về hành lý cho Hành khách quá cảnh). Sau đó, đi thang cuốn hay thang máy lên sảnh khởi hành và theo các lối đi cho người đi bộ đến ga D. Bạn phải check-in cho chuyến bay tiếp theo của bạn tại một trong những quầy check-in các đường bay nội địa (nếu bạn không nhận được một nội trú vượt qua cho chuyến bay kết nối tại các điểm khởi hành). Sau đó, bạn được yêu cầu phải đi qua kiểm soát an ninh và tiến tới cổng khởi hành.   
Nếu bạn di chuyển từ máy bay đến ga bằng xe buýt, bạn được yêu cầu qua cổng kiểm soát  và sau đó làm theo các bước được mô tả ở trên.           

Quy định Hành lý vận chuyển cho hành khách quá cảnh

Khi khởi hành từ Liên bang Nga tới các điểm đến trong Các nước Liên Xô cũ (các nước FSU) và không phải các nước FSU , bạn có thể check in cho chuyến bay Aeroflot và kiểm tra hành lý của bạn một lần cho tới điểm đến cuối cùng một lần, với điều kiện bạn không vận chuyển hàng hóa phải kê khai dưới dạng văn bản trong hành lý . Để biết thông tin chi tiết về danh mục hàng hoá phải bắt buộc khai báo dưới dạng văn bản được phê duyệt trong Điều 8 của Hiệp định ban hành ngày 18 tháng bảy năm 2010 “về thủ tục vận chuyển hàng hóa riêng lẻ cho mục đích sử dụng cá nhân qua biên giới của Liên minh hải quan và thực hiện các hoạt động hải quan có tác dụng với các văn bản phát hành “, vui lòng truy cập trang web sau đây:    
http://www.tsouz.ru/DOCS/INTAGRMNTS/Pages/fizlica.aspx  và
http://base.garant.ru/12177100
Nếu làm như vậy, khi bạn in vé của bạn và đi du lịch ở nước ngoài thông qua sân bay Sheremetyevo, bạn không cần phải check-in lại cho chuyến bay kế tiếp của bạn hoặc tiếp nhận và kiểm tra lại hành lý của bạn. hành lý của bạn sẽ được chấp nhận vận chuyển bởi hải quan và chuyển giao đến thẳng máy bay nếu nó không chứa hàng hóa phải khai báo hải quan dưới dạng văn bản.   
Trên cơ sở của Nghị định RF No.637 Chính phủ ra sắc lệnh ngày 10 Tháng 7 năm 2014 “Về việc đơn giản hoá các thủ tục trong các hoạt động hải quan đối với hàng hoá được chấp nhận vận chuyển bởi các hãng hàng không trong hành lý kèm theo”, trong trường hợp khởi hành bởi PJSC Aeroflot – Các hãng hàng không của Nga từ bất kỳ những điểm nào dưới đây tại các nước FSU và các nước không thuộc FSU, có thể kiểm tra hành lý của bạn chuyển thẳng đến chặng cuối cùng tại Liên bang Nga (với điều kiện hành lý của bạn không có hàng hoá phải khai báo dưới dạng văn bản):  
Châu Âu: Amsterdam, Athens, Barcelona, Belgrade, Berlin, Budapest, Bucharest, Bologna, Warsaw, Vienna, Venice, Hamburg, Hannover, Dresden, Düsseldorf, Geneva, Zagreb, Karlovy Vary, Copenhagen, Krakow, Larnaca, London, Malaga , Milan, Munich, Nice, Oslo, Prague, Riga, Rome, Sofia, Stockholm, Tallinn, Tivat, Tenerife, Frankfurt, Helsinki, Zurich, Stuttgart. 
Châu Á / Trung Đông: Tokyo, Antalya, Tel Aviv. 
Bắc Mỹ: Washington DC, Los Angeles, Miami, New York, Toronto. 
Các nước FSU: Yerevan, Minsk, Karaganda, Astana, Almaty, Aktau, Atyrau, Aktobe, Shymkent  [1] . 
 Trong tất cả các trường hợp khác, bạn cần phải tiếp nhận hành lý tại sân bay Sheremetyevo và qua cổng kiểm tra hải quan (bất kể cho dù hành lý của bạn đã được kiểm tra chuyển thẳng đến chặng cuối hoặc chỉ đến Moscow). Sau đó, bạn cần phải làm kiểm tra hành lý tại quầy check-in. 
Xin vui lòng cập nhật thông tin về hành lý ký gửi được thông qua đến điểm đến cuối cùng tại sân bay khởi hành. Nếu hành lý của bạn đã được kiểm tra thông qua đến đích cuối cùng của bạn, đừng quên để hiển thị thẻ hành lý của bạn khi check in tại quầy cho chuyến bay kế tiếp.   
Chú ý: Aeroflot không sắp xếp vận chuyển hành khách và hành lý giữa các sân bay ở Moscow.