ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

1. Khách hàng có thể thanh toán bằng một trong các hình thức thanh toán được chỉ ra trong xác nhận đặt chỗKhách hàng hiểu rằng phòng vé Minh Quân không đảm bảo tất cả các hình thức thanh toán sẽ được áp dụng cho các đặt chỗ khác nhau. Phương thức thanh toán cho mỗi đặt chỗ khác nhau có thể khác nhau tùy theo đặt chỗ  đó là trên Hãng hàng không truyền thống hay Hãng hàng không giá rẻ. Phương thức thanh toán cũng còn phụ thuộc vào các yếu tố khác của việc đặt chỗ cũng như vào chính sách của phòng vé Minh Quân về phương thức thanh toán.

2. Phòng vé Minh Quân cung cấp các hình thức thanh toán, khách hàng có thể chọn các hình thức thanh toán vé máy bay dưới đây:

– Thẻ thanh toán nội địa, thẻ tín dụng.

– Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của phòng vé Minh Quân;

– Thanh toán bằng tiền mặt tại văn phòng của Minh Quân.

3. Trong trường hợp Hãng hàng không có thay đổi về thời hạn xuất vé, phòng vé Minh Quân sẽ không bị buộc phải tuân theo thời hạn xuất vé đã thông báo cho khách hàng trước đó. Khách hàng nếu đồng ý với thời hạn xuất vé mới cần tuân thủ các quy định về thời hạn xuất vé theo thời hạn mới. Nếu không đồng ý với thay đổi về thời hạn xuất vé mới, khách hàng có quyền hủy việc đặt chỗ. Không thanh toán trước thời hạn xuất vé mới đồng nghĩa với việc khách hàng đề nghị hủy đặt chỗ. Khi Khách hàng hủy việc đặt chỗ toàn bộ các khoản mà khách hàng đã trả cho phòng vé Minh Quân để thực hiện việc đặt chỗ này sẽ được trả lại cho khách hàng.

Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng

  1. Khách hàng có thể sử dụng hình thức chuyển khoản để thanh toán nếu hình thức thanh toán này được chấp nhận trong các xác nhận về việc đặt chỗ. Khi thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, khách hàng sẽ nhận được các thông tin xác nhận từ ngân hàng về việc chuyển khoản. Xác nhận từ ngân hàng này không có nghĩa là phòng vé Minh Quân đã nhận được tiền và không có nghĩa là hợp đồng vận chuyển đã được ký kết.
  2. Khách hàng cần phải thông báo cho tư vấn viên phòng vé Minh Quân sau khi chuyển khoản thành công, tư vấn viên sẽ xuất vé và gửi email theo thông tin khách hàng đã đưa trên web.
  3. Thông tin về tài tài khoản ngân hàng của Minh Quân có trong web vemaybaytructuyen.com.vn – phongveminhquan.com.

Thanh toán bằng tiền mặt

  1. Khách hàng có thể trả bằng tiền mặt tại các văn phòng của phòng vé Minh Quân.
  2. Khách hàng cũng có thể trả bằng cách nộp tiền mặt trực tiếp tại các ngân hàng mà phòng vé Minh Quân có tài khoản.

Trong trường hợp sử dụng dịch vụ của ngân hàng, Khách hàng có thể phải trả phí giao dịch theo quy định của từng ngân hàng. Thông tin về tài tài khoản ngân hàng của phòng vé Minh Quân có trong web vemaybaytructuyen.com.vn- phongveminhquan.com.

Hủy đặt chỗ

  1. Khách hàng có thể hủy bỏ các đặt chỗ trong thời hạn mua vé, trước khi vé đã được xuất bằng cách liên lạc với phòng vé Minh Quân trong giờ làm việc. Hủy đặt chỗ trước thời hạn mua vé sẽ không bị tính phí hủy.
  2. Hãng hàng không có thể hủy các đặt chỗ trong thời hạn mua vé, trước khi vé đã được xuất vì một vài lý do từ phía Hãng hàng không hoặc trong các trường hợp bất khả kháng. Nếu trường hợp này xảy ra, phòng vé Minh Quân sẽ liên lạc ngay và thông báo cho khách hàng ngay trong giờ làm việc. Hình thức liên lạc bằng điện thoại hoặc email. Trong trường hợp này, khách hàng có quyền tạo các đặt chỗ mới. Phòng vé Minh Quân không đảm bảo rằng các điều kiện trong các đặt chỗ mới sẽ giống như các điều kiện trong đặt chỗ đã bị hủy.